Kert-Ötlet 3D
  0 Még nincs megrendelés

  Általános Szerződési Feltételek

  Áttekintés

  Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák három egyéni vállalkozó: Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea . (székhely: 2682, Püspökhatvan Váci utca 38. adószám: 69586518-1-33), Takácsné Fábián Alinka (adószáma: 69698145-1-27, székhelye: 2060 Bicske, Ady Endre u.21.), valamint Frei Helga egyéni vállalkozó (adószáma: 68952770-1-25, székhelye: 3576 Sajóhídvég Rákóczi Ferenc utca 44.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett Kert-Ötlet 3D weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

  Szolgáltató adatai:

  A weboldal neve: Kert-Ötlet 3D
  Üzemeltető: Kollár Dávidné Bálint Petra Andrea
  A szolgáltató székhelye: Püspökhatvan
  Elektronikus levelezési címe: [email protected]
  Adószáma: 69586518-1-33
  Telefonszáma: +36(30) 6982269
  A szerződés nyelve: magyar
  Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta, link
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató adatai:
     UK-2 Limited
     91 Brick Lane
     Shoreditch
     London, E1 6QL
     Cégjegyzék szám: 03550739
     Web: uk2.net
     Fax: +44 (0)845 270 5570

   

  Alapvető rendelkezések:

  1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  1.2. Jelen ÁSZF hatálya a Kert-Ötlet 3D weboldal.
  1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.
  1.4. Emailen mindig rendelkezésre állunk az alábbi címen [email protected]

  Adatkezelési szabályok:

  1.5. Adatkezelési szabályzatunk elérhető az alábbi oldalon Adatvédelmi irányelveink

  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  1.6. A weboldalon kertépítészeti szaktanácsadáhzo kapcsolódó szolgáltatásokat lehet igénybe venni. A szolgáltatások ára ÁFA tartalom nélkül került meghatározásra, hiszen a Szolgáltató nem ÁFA alany. Az igénybevehető szolgáltatások intellektuális és digitális termékek így fizikai szállítást nem igényelnek. A szaktanácsadás vásárlás után azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül igénybe vehető.
  1.7. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását. A szolgáltatásokról minta képet ad.
  1.8. Akcióra vonatkozó részletes információkat, többek között az akciók területi vagy időbeni és, vagy egyéb korlátozásait, adatait feltünteti a Szolgáltató.

  Elállás joga

  1.16. A fogyasztó (vevő) és a vállalkozás közötti (eladó) szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó (vevő) a megrendelt termék kézhez vételétől számított eredeti 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. 

  A termék / szolgáltatás visszaküldése:

  1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vevő elállási jogával bármikor élhet, azt indokolni és jelezni az alábbi elérhetőségen lehet [email protected]. Elállás esetén az elállás jelzéséig esedékes díjakat naptári napra számolva arányosítva kell megfizetni.

  Garancia, jótállás

  Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai, ami hiánytalanul érvényes az oldalon (Kert-Ötlet 3D) eladóra.

  Panaszkezelés

  1.19. Panaszkezelést ezen az oldalon feltüntetett elérhetőségek egyikén lehet megtenni vagy az alábbi email címen. [email protected]

  Értesítések

  A felhasználók / vevők értesítést kapnak bármilyen ÁSZF-et érintő változásról: Ezek a változások az ÁSZF oldalán vannak időrendben pontszerűen közölve. Azok nyilvánosak és az adatvédelmi nyilatkozattal egyetemben fel vannak tüntetve a főoldalon.

  Fizetés

  Fizetés a szolgáltatás mergrendelése után díjbekérőre utalással, vagy helyszínen kézpénzzel (a vásárló kísérő szolgáltatás esetében) történik. Vagy digitálisan érvényes számlát állítunk ki elektronikusan, vagy postázzuk, vagy papír alapú kézzel írott számlát készítünk. A weboldalon szereplő árak -alanyi adómentességünk okán- bruttó árak, melyeknek nincs ÁFA tartalmuk.

  Vegyes rendelkezések

  1.20. Szolgáltató és Felhasználó (eladó vagy vevő) vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó (eladó vagy vevő) és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Törvényszék illetékességét.  Kérdése van? Itt kérdezhet!, gyorsan válaszolunk!
  Vagy hívja ügyfélszolgálatunkat: +36 (30) 6982269
  Nem vásárolt még nálunk? Olvassa el, mit mondtak azok akik már igen vásárlók könyve